Metsästyskausi 2022-2023

Valtakunnalliset metsästysajat löytyvät  Riistakeskuksen sivuilta:

http://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

Metsästysajat

Kiintiöt ja rajoitukset:

- 1 metso, 4 teertä.

- Riekko ja peltopyy rauhoitettu

- Suositellaan että fasaania pyytävät vain jotka osallistuneet istutuksiin tai muutoin aktiiviseen kannanhoitoon. 

- Metsäkauris:

· Kesäkokouksessa 2022 on päätetty kymmenen kauriin koko seuraa koskeva kiintiö. Kuitenkin vain yksi kauris per ruokakunta

· Keväisestä pukin pyynnistä päätetään mahdollisesti muuta 2023 vuosikokouksessa.

· Kaatotilanne tarkistettava ennen pyyntiä kaurisyhdyshenkilöltä (Petri Lind, puh. 044 539 5466). Kaato ilmoitettava välittömästi yhdyshenkilölle.

            · Metsästysasetuksen (5 a §) mukaan metsäkaurissaaliista on tehtävä ilmoitus myös             riistakeskukselle, lisätietoja: https://riista.fi/metsastys/saalisilmoitukset/metsakauris_villisika_hilleri_merihanhi_metsahanhi_vesilinnut/

 

 

 

 

Rauhoitusalueet 2022-2023 (Kartat on vuodelta 2013. Alueet on muuten samat 2022-2023, paitsi Savisaari ei kuulu enää rauhoitusalueisiin.

- Koko metsästyskausi:

Kauhaneva saarineen kanalinnuilta

Huhmarin ulkoilualue

Lampinjärvi

Kettukallion kolmio

Perkkorannan tiestä keskustaan (myös kauris rauhoitettu)

Löytyntie-Löytynoja-Soinkorventie-Lehtosaarentie-Löytyntie

            Tahkonevan pellot Pentin koivikkoineen rauhoitettu metsäkanalintujen pyynniltä.

 

 

- 1.10. saakka:

 Seurakunnan ulkoilualue Törmälässä

 

 

Rauhoitusalueet eivät koske hirven-, peuran- ja karhunpyyntiä. Rauhoitusalueista voidaan poiketa loukkupyynnin ja vahinkoperusteisen pyynnin yhteydessä (esimerkiksi organisoitu rusakoiden seuruejahti, kun kysytään asukkailta lupa jahtiin). Kaikki rauhoitusalueet yhdessä tiedostossa avautuu tästä linkistä

 

Seuran alue löytyy omariistan karttatunnuksella EF4JU3HNT8. Rauhoitusalueita ei ole merkitty omariistaan, ne on tarkistettava erikseen.  

 

Muut rajoitukset ja päätökset

Valkohäntäpeuralle perustettu erillinen pyyntiporukka, joka organisoi pyynnin. Peuran pyynnin yhteyshenkilöksi valittiin Olli-Heikki Huttunen. Päivitetään peuranpyynnin käytännöt tänne sitä mukaa kun käytännöt porukassa sovittu.

 

Muistettava lisäksi, että metsästysasetuksen mukaan: ”Saaliiksi saadusta metsäkauriista, villisiasta, hilleristä, merihanhesta, metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle sähköisen palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella (metsästysasetus 5 a §). Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä.”

Käytännöt ja päätökset kaudelle 2022-2023

Päätökset sitovat yhtä lailla jäseniä kuin vieraitakin.

Koskelan metsästysseura ry

Seuralla on käytössä noin 8600 hehtaaria metsästysalueita. Seuran alue löytyy omariistan karttatunnuksella EF4JU3HNT8. Rauhoitusalueet ei ole merkitty omariistan karttaan.

Jos et ole varma jostain alueesta, kysy johtokunnan jäseniltä. 

 

Metsästysalueet