Koskelan metsästysseura ry

Yhteystiedot

Alla seuran johtokunta, sekä muut toimihenkilöt vuodelle 2022. Ajantasaisin tieto on yleensä myös viimeisimmässä vuosikokouspöytäkirjassa.

 

Puheenjohtaja

Samppo Huttunen, 040 840 3129

samppo.huttunen ätmerkki  gmail.com

Sihteeri & rahastonhoitaja

Jani Rättyä, 044 575 4592

jani.rattya ätmerkki yahoo.com

Johtokunnan muut jäsenet

Samuli Ekdahl, Petri Lind, Veli-Pekka Kitinoja, Veli-Matti Hirvi, Jussi Hintsala

Suurpetoyhdyshenkilöt

RHY:n petoyhdyshenkilöt: Ilmo Hietala 040 015 2480, Jari Syrjälä 050 5309144, Tapio Visuri 040 7321736

Ilveksen, suden ja karhun pyynnin yhdyshenkilöt: Olli-Heikki Huttunen 040 587 1720, Veli-Heikki Moilanen

Kaurisyhdyshenkilö

Petri Lind 044-539 5466

Kennelyhdyshenkilö

Seppo Anttila 0500 796 579, seppo.anttila56 ätmerkki gmail.com

Muut

Riistan ruokinta ja riistapelto: Samuli Ekdahl,  044 357 2791

Kauhalan kämppä: Heikki-Juhani Niskanen, 040 964 4230

 

Riistakolmiolaskenta: Jani Rättyä, 044 575 4592

Nettisivut

Olli-Heikki Huttunen 040 587 1720, olli-heikki.huttunen ätmerkki vtt.fi

Metsästyksenvalvojat

Heikki Niskanen ja Veli-Heikki Moilanen

Ampumaratayhdyshenkilö

Miika Vilkuna 044 533 4385, miika.vilkuna ätmerkki gmail.com